بررسی نظام‌نامه‌ها در تاریخ تعلیم و تربیت

نویسنده

پژوهشگر اسناد و تاریخ معاصر

چکیده

مکتبخانه‌ها قدیمی‌ترین مراکز برای سوادآموزی یعنی خواندن و نوشتن در ایران بودند و تا همین اواخر هم وجود داشتند (دهه 50). بررسی این موضوع از منظر تاریخ تعلیم و تربیت برای پژوهشگران و برنامه‌ریزان مهم است. در این مقاله به این موضوع می پردازیم.