فرایند پذیرش مقالات

مراحل داوری، پذیرش و انتشار مقالات در فصلنامه گنجینه دارالفنون به شرح زیر است:

 1. در چارچوب هدف‌ها و موضوع‌های نشریه باشد.
 2. بر اساس تاریخ آموزش و پرورش در ایران تاکید داشته باشد.
 3. بر اساس روش‌های علمی تدوین شده باشد.
 4. با اصول اخلاقی، دینی، اعتقادی، ملی و فرهنگی کشور مغایرت نداشته باشد.
 5. در نشریات دیگر چاپ نشده باشد.
 6. حداکثر اندازه 20 تا 25 صفحه A4 باشد.
 7. چکیده مقاله به زبان فارسی در حداکثر 250کلمه همراه مقاله ارسال شود.
 8. اطلاعات مربوط به منابع در پایان مقاله به روش شیکاگو تنظیم شود.
 9. اسامی افراد و واژه‌ها و اصطلاحات خارجی که در متن مقاله آمده است، با اعدادی که در بالای کلمات نوشته می‌شود (اعداد توک)، شماره‌گذاری و با حروف لاتین در پایان مقاله به صورت پی‌نویس درج شود.
 10. هیئت تحریریه فصل‌نامه در پذیرش، رد و اصلاح مقاله‌ها آزاد است و مقاله‌های رسیده مسترد نمی‌شود.
 11. مسئولیت دیدگاه‌ها و نظریه‌های ارائه شده به عهده نویسندگان مقاله‌هاست.
 12. اطلاعات مربوط به مؤلف یا مترجم شامل: نام، نام خانوادگی، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، درجه علمی، آخرین سمت، آدرس محل کار یا منزل، تلفن تماس، نمابر و پست الکترونیکی به همراه مقاله ضمیمه شود.
 13. عکس‌ها، اسناد،نمودارها و جداول تا حد امکان به صورت آماده چاپ، ارائه شود. مندرجات آن‌ها روشن و شماره‌گذاری شده باشد.
 14. ساختار مقاله از روش علمی پیروی نموده و دارای چکیده فارسی، مقدمه و موضوع اصلی مقاله و استدلالات و مستندات مربوطه، نتیجه‌گیری و منابع باشد.
 15. حداکثر مهلت پاسخ فصل‌نامه به صاحبان مقاله‌ها 6 ماه است، لذا نویسندگان محترم مقالات پیش از سپری شدن این مدت نباید مقاله خود را به سایر نشریات ارائه نمایند.