چند نکته در باره کتاب های درسی دوره قاجار

نویسنده

ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

چکیده

 این متن بخشی از سخنرانی جناب حجت الاســلام والمسلمین آقای دکتر رسول جعفریان اســت که در تاریخ 16دی ماه 96در کتابخانۀ مرکزی دانشــگاه تهران در حضور جمعی از کارشناسان ایراد شد و بعد در سایت ایشان قرار گرفت و به دلیل مرتبط بودن موضوع با کسب اجازه از ایشان در این شماره منتشر می شود. در این گفتار، اهمیت و نقش کتاب های درسی در تحولات علمی و فرهنگی عصر قاجار و نیز صنعت چاپ به اختصار بیان شده است.