تأسیس دانشسرای مقدماتی فردوسی در شیراز

نویسنده

محقق و پژوهشگر حوزه تاریخ تعلیم و تربیت

چکیده

میراث هر کشور در زمینه علم و دانش مدیون معلم، مراکز تعلیم و تربیت و مراکز آموزشی است. در ایران نیز با تأسیس نخستین مدارس به سبک جدید در شهرهای مهمی چون تهران و تبریز، متجددین جویای علم در بقیه شهرها و استان‌ها نیز اقدام به تأسیس مدارس به سبک اروپاییان برای تعلیم معلمان و مربیان مراکز خود کردند. ایالت فارس یکی از پیشروان این موضوع بود و توانست در این مهم گام‌های تأثیرگذاری در تمام کشور بردارد. مقاله‌ای که پیش روی شماست مروری بر تاریخچه تأسیس دانشسراها در استان فارس می‌باشد.