مرمت‌های مداوم و حفاظت از مدرسه تاریخی دارالفنون

نویسندگان

محقق و پژوهشگر حوزه تاریخ تعلیم و تربیت

چکیده

مدرسه تاریخی و ماندگار دارالفنون یکی از بناهای تاریخی، ارزشمند و ماندگار حوزه فرهنگی و آموزشی کشور است که در سال 1230 ساختمان اول آن ساخته شد و در سال 1308 ه.ش. دوباره تجدید بنا گردید. این مدرسه نقطه عطفی در توسعه آموزشی و فرهنگی ایران است. این اثر، میراثی ماندگار در زیر مجموعه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش کنونی است که توسط سازمان میراث فرهنگی ثبت شده و هر ساله حفاظت و مرمت می‌گردد. در این بخش گزارشی از مرمت‌های اساسی و بنیادین که طی سال‌های 1398 تا 1400 توسط این سازمان انجام شده و ادامه مرمت‌هایی است که در سال‌های 96 - 1394 انجام شد و طی آن ضمن مرمت و بازسازی حیاط و اتاق‌های دارالفنون سالن نمایش آن بازسازی و قابل بهره‌برداری گردید به‌طوری‌که بسیاری از همایش‌های ملی هم‌اکنون در این مدرسه ماندگار برگزار می‌شود، گزارش آن نیز در فصلنامه شماره 1 و 2 گنجینه دارالفنون ارائه شده‌است. در این شماره نیز مرمت و بازسازی سال‌های اخیر به صورت مختصر ارایه می‌گردد.