از جعل تا واقعیت

نویسنده

محقق و پژوهشگر حوزه تاریخ تعلیم و تربیت

چکیده

امیرکبیر نماد پاک‌دستی در عالم سیاست و اقتدار است. اشاره یک‌صدوهفتاد و یک‌سال از زمان شهادت او می‌گذرد؛ اما هنوز هم حرف و حدیث‌ها پیرامون رفتار و عملکرد آن مرد بزرگ جاری است؛ اما ملت ایران همواره او را فرزند خلف و «خادم مردم» می‌دانند و نام نیکش تا ابد باقی خواهد ماند. به دلیل همین شهرت نیک، بر آن شدیم تا در این مقاله بخشی کمتر گفته شده از زندگانی امیر در میان مراسلات متعدد او به شاه قاجار را بررسی کنیم.