مدیری توانمند و متفاوت گفت وگو با: مرحوم دکتر رو ح‌الله عالمی رئیس اسبق سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

نویسنده

محقق و پژوهشگر حوزه تاریخ تعلیم و تربیت

چکیده

شنیدن خبر درگذشت دکتر عالمی از آن خبرهایی بود که همه را مبهوت و مغموم کرد. مرحوم دکتر «روح‌الله عالمی » معلمی فهیم و بااخلاق و مدیری شجاع بود که خیلی زود از میان ما رفت. ایشان معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی و معاون مالی و اداری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران بود که به عنوان معاون وزیر آموزش وپرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در سال‌های ۷۲ تا ۷۷ خدمات به‌یادماندنی و ارزنده‌ای در زمینه‌های مختلف انجام داد. به عنوان مثال در زمان مدیریت ایشان برای اولین بار پس از ۴۰ سال تمام کتاب‌های درسی بدون تأخیر و در شروع سال تحصیلی در اختیار معلمان و دانش‌آموزان قرار گرفت! البته ایشان در دوره‌ای کوتاه و در زمان اوایل تأسیس امور تربیتی از مربیان و کارشناسان امور تربیتی و مدتی کوتاه هم در زمان وزارت آقای حسین مظفر، معاون برنامه‌ریزی نیروی انسانی وزارت آموزش‌وپرورش بودند که هدف ما از این گفت‌وگو ثبت تاریخ آموزش‌وپرورش از نگاه ایشان در بخش‌های دوران خدمت آن مرحوم است.
طی دو جلسه که برای مصاحبه تاریخ شفاهی سازمان پژوهش به دفتر کارشان رفتم با همان روی گشاده و حسن خلق منحصربه‌فردش مواجه شدم. افتادگی و تواضع همان بود که در زمان معاونتش داشت. بدون هیچ اغراقی، اغلب کسانی که در سه دهه اخیر در سازمان پژوهش خدمت کرده‌اند از او به نیکی یاد می‌کنند و ویژگی‌های مدیریتی‌اش را به خاطر دارند. باور رفتنش بسیار سخت است. گفت‌وگو روحش شاد و یادش گرامی باد.