تاریخچه گروه موزیک نظامی در دارالفنون

نویسنده

پژوهشگر در حوزه تاریخ آموزش و پرورش

چکیده

موسیقی و موزیک نظامی از دوران باستان همواره در ایران جایگاه معنادار و مهمی داشته است، اما تا قبل از تأسیس دارالفنون هیچ گاه به‌صورت عملی و به معنی شناسایی یک علم که بر پایه تحصیل و تتبع باشد مورد توجه قرار نگرفته بود.  با تأسیس دارلفنون و آمدن مستشاران اروپایی به ایران موسیقی نظامی به‌صورت علمی و عملی مورد استقبال و توجه دانش آموخته‌های ایرانی قرار گرفت و ورقی دیگر به تاریخ موسیقی ایران افزوده شد. در ذیل مقاله‌ای به قلم آقای اسفندیار معتمدی در خصوص تاریخچه گروه موزیک نظامی در دارالفنون تقدیم می‌شود.