معرفی کتاب‌های «اشاره» مجموعه گفت‌و‌گوهایی با آقای دکتر علی‌اصغر فانی وزیر اسبق آموزش و پرورش

نویسنده

پژوهشگر حوزه تاریخ تعلیم و تربیت

چکیده

تاریخ شفاهی، در بیان و تشریح خاطرات، مخاطرات و تأملات افراد متصدی در هر عرصه‌ای و همچنین روشنگری و آگاهی بخشی و ترسیم تصویری شفاف از مسائل و مشکلات و بحران‌ها و موفقیت‌ها و شکست‌ها در هر دوره‌ای، اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد. دراین‌ارتباط، تاریخ شفاهی آموزش‌وپرورش ایران، نیز به‌نوبة خود، ارزش و شأن خاصی را دارا است. تاکنون در زمینة ثبت و ضبط تاریخ شفاهی آموزش‌وپرورش بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، از زبان و بیان مسئولین و متصدیان اصلی این نهاد مهم و سرنوشت‌ساز کشور، اثر و مجموعه‌ای درخور، تولید و منتشرنشده بود. به‌تازگی از انتشارات عابد، کتاب 7 جلدی «اشاره» ر ا که شامل گفت‌وگوی مفصل و تشریحی جمعی از کارشناسان و صاحب‌نظران و پیشکسوتان عرصة تعلیم و تربیت است، با دکتر علی‌اصغر فانی وزیر سابق آموزش‌وپرورش، منتشر کرده است.
کارشناسان و همچنین همکاران دورة وزارت دکتر علی‌اصغر فانی، طی ۳۰ جلسه نشست (که هر نشست نیز حدود ۴ ساعت بوده است)، در یک گفت‌وگو و مباحثة صریح و صادقانه، خاطرات، تلاش‌ها، مسائل و مشکلات، دستاوردها و نقاط قوت و ضعف دوران خدمت وی به‌ویژه در دورة تصدی وزارت و معاونت‌های مختلف آن را تحلیل کرده‌اند. جالب این است که مطالب این کتاب هفت‌جلدی، درمجموع در 2 هزار و ۲۷۱ صفحه ارائه می‌شود، هرچند عنوان این اثر و مجموعه «اشاره» است!
سابقة تدریس دکتر علی‌اصغر فانی به سال 1349 (سن 15 سالگی) در یکی از مدارس جنوب تهران، برمی‌گردد.
معاون آموزشی وزیر، معاون نیروی انسانی وزیر، معاون متوسطة وزیر، سرپرست وزارت و وزیر دولت یازدهم، بخشی از کارنامة تعلیم و تربیتی اوست. دکتر فانی، در حال حاضر دانشیار رشتة مدیریت دانشگاه تربیت مدرس و عضو حقیقی شورای عالی آموزش‌وپرورش است.