قدیمی‌ترین نشریات دولتی معرفی مجله اصول تعلیمات

نویسنده

رئیس بخش نشریات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

چکیده

نشریات و مجلات قدیمی یکی از منابع معتبر و موثق برای بیان وضعیت و نشانگری مناسبی از شرایط و موقعیت‌های یک پدیده و واقعه می‌باشند که علل و عوامل وقوع آن را نشان می‌دهد و می‌تواند منابعی معتبر برای پژوهشگران و علاقمندان به مباحث تاریخی ارزشمند باشد. در این شماره و شماره‌های بعد به معرفی یکی از قدیمی‌ترین نشریات دولتی در حوزه آموزش و پرورش می‌پردازیم که در مرکز اسناد و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران وجود دارد.