معجزه مدرسه گفت و گو با آقای دکتر غلامعلی حدادعادل

نویسندگان

محقق و پژوهشگر تاریخ تعلیم و تربیت

چکیده

آنچه در این شماره، در بخش گفت‌وگو می‌خوانید، بخشی از خاطرات آقای دکتر غلامعلی حداد عادل است که در آن به شرح سال‌های تحصیل خود در مدرسة علوی و بیان کیفیت و ویژگی‌های این مدرسه پرداخته‌اند. دکتر حداد عادل از سال (1360 ه.ش) به مدت سیزده سال، به‌عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی خدمت کردند و از نزدیک هم شاهد فرازوفرودهای دهة اول انقلاب اسلامی و هم مشرف بر تغییرات و تحولات آموزشی آن دهه بوده‌اند. امید است مجموعة کامل خاطرات ایشان که در آن به بیان این تغییر و تحولات نیز پرداخته‌اند، به‌زودی منتشر شود. از آقای  دکتر حداد‌عادل به خاطر موافقت با چاپ این بخش از خاطراتشان در نشریة دارالفنون صمیمانه تشکر می‌کنیم.