دارالفنون، بنـایـی مـعنوی و روح‌افزا

نویسنده

کارشناسی ارشد مشاوره، دبیرکل سابق شورای عالی آموزش و پرورش

چکیده

ساختمان دارالفنون نمادی فرهنگی و میراثی تاریخی است. طراحی ساختمان و اجزای آن، سازه‌ها و کاشی‌کاری‌هایش معانی و مفاهیم عمیق فرهنگی دربردارد. تجزیه‌وتحلیل آن‌ها می‌تواند به شناخت بیشتر نگرش سازندگان آن کمک کند و روح عمیق حاکم بر آن را برای ما روشن کند. استاد احمد صافی در نوشتة حاضر به بررسی پیام‌های کاشی‌های به‌کاررفته در این بنا پرداخته است.