دارالفنون، نماد پویایی اندیشه ایرانی گفت و گو با دکتر علی ذوعلم

نویسنده

سردبیر

چکیده

بعد از گذشت 170 سال، همچنان آگاهی از دیدگاه‌های مختلف دربارۀ امیرکبیر حاوی نکات ارزشمندی است که ما را به شناخت شخصیت او دقیق‌تر و شاید واقع‌بین‌تر کند. جناب حجئ‌الاسلام و المسلمین دکتر علی ذوعلم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی و رئیس سابق سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از سال 1399-1397 بوده‌اند و در حوزۀ تعلیم‌وتربیت دینی و اسلامی تألیفات و تجارب ارزشمندی دارند. با توجه به اینکه مدتی مسئولیت مدرسه و موزۀ دارالفنون به عهدۀ ایشان بوده است مناسب دیدیم هم‌زمان با سالگرد شهادت امیرکبیر (بیستم دی‌ماه) با ایشان گفت‌وگویی داشته باشیم؛ این نوشته، حاصل این گفت‌وگوست.