سلسله همایش های آموزش تاریخ در مدارس

نویسنده

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

چکیده

انجمن ایرانی تاریخ به عنوان یک گروه علمی مردم نهاد توسط اساتید و فرهیختگان حوزه تاریخ که در سال 1387 تأسیس شد. از ابتکارات بسیار ارزشمند این انجمن مردم نهاد، تشکیل کارگروه آموزش و پرورش متشکل از جمعی از معلمان تاریخ علاقمند به پژوهش های حوزه آموزش و پرورش است در سال 1393 تشکیل شده است. این کارگروه تاکنون چهار همایش را برگزار و فعالیت هایی را انجام داده که مرتبط با موضوع این فصلنامه (تاریخ تعلیم وتربیت) می باشد. بنابراین گزارش مختصری از آن در ذیل ارایه می شود.